Projděte se nejstarší ulicí ve Frýdku. Snad každý dům v ulici Hluboká má zajímavou historii. V jednom z domů žil dokonce i praděd hudebního skladatele Leoše Janáčka. Unikátní kupecký dům sice už v ulici nenajdete, ale jeho minulost připomíná pamětní deska, která na předky slavného skladatele upozorňuje.

Dnes ulici ve spodní části lemují repliky, které se tehdejším kupeckým domům podobají. V dobách minulých byla ulice rušným místem, byly zde hostince, dílny a krámky a vedla tudy také hlavní trasa k mariánskému kostelu, kde se pravidelně scházeli poutníci z celé Moravy.