Slezské Lurdy. Takto se přezdívá další významné památce ve Frýdku-Místku. Tehdejší poutní kostel byl v roce 1999 povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor a v lednu 2018 prohlášen národní kulturní památkou. Málokdo však ví, že její okolí lemuje Křížová cesta, kterou tvoří 14 zděných výklenkových kapliček postavených do kruhu kolem baziliky. Ty byly postaveny v letech 1876 – 1877 a výjevy jednotlivých zastavení z pálené hlíny jsou dílem mnichovské Mayerovy školy.

Na její stavbu se tenkrát peníze vybraly ve sbírce a dárce můžeme najít ve spodní části každé kaple. Ve středu Křížové cesty byla o několik let později umístěna Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zvaná také jako Římská kaple (1880-1882). V ní se nachází novogotický oltář, kde byly o poutích slouženy mše. Ze schodiště kněží kázali a udělovali poutníkům požehnání.

Do baziliky je možné se podívat v rámci mší a také projektu Otevřené chrámy.