Málokterý z poutníků proudících k mariánské bazilice si v minulosti nechal ujít odbočku k „zázračné“ studánce v Hájku, který je dnes příjemným příměstským lesoparkem. Voda ze studánky, kterou objevil místní lesník Hirschheimer a nechal u něj postavit kříž, skutečně mnoho lidí uzdravila. Ti se zde nejen osvěžili, ale také si brali vodu do lahviček sebou jako vzácný dárek z pouti. Věhlas místa se zvětšil natolik, že v r. 1834 tu nechal tehdejší generální vikář Schipp postavit Kapli sv. Kříže. Sochy Panny Marie a Ježíše Krista zase vznikly z popudu jednoho z poutníků jako poděkování za to, že ho voda vyléčila.

Nenechte si proto ujít tento výlet na kraji města, v místní lokalitě Lískovec. Vemte si hrníček nebo láhev, naberte si tuto zázračnou vodu a spojte to s procházkou ve zdejším lese.