Tradiční velikonoční zvyky zažijete i ve městě. Malování kraslic, pletení pomlázek, pečení velikonočních beránků… Nechte se inspirovat! Kterou z akcí si nenecháte ujít?

Přejeme vám Veselé Velikonoce!

 

26. 3. 2023, Lidový dům v Místku
Velikonoční dílny 
Upleťte si karabáče, vytvořte krásné velikonoční dekorace a jiné skvělé tvůrčí krásy.

1. 4. 2023, SVČ Klíč v Místku
Malování kraslic

Přijďte se naučit malovat horkým voskem a dozvědět se více o možnostech zdobení, či zvyklostech spojených s Velikonocemi.

1. 4. 2023, Včelařský naučný areál v Chlebovicích
Fojtské vítání jara
Velikonoční jarmark s vůní medu.

2. 4. 2023, frýdecký zámek
Velikonoční jarmark
Jarmareční prodej tradičních výrobků kraje, malování kraslic či pletení pomlázek v historickém prostředí frýdeckého zámku.

3.- 9. 4. 2023, sady Bedřícha Smetany v Místku
Kdo snědl velikonočního beránka?
Objevte s dětmi velikonoční zvyky a tradice a zároveň vypátrejte, kdo z rodiny tajně snědl velikonočního beránka!

6.- 8. 4. 2023, náměstí Svobody v Místku
Velikonoční městečko
Vychutnejte si letošní Velikonoční městečko a tradice spojené nejen s oslavou jara!

9. 4. 2023, Faunapark ve Frýdku
Hledání velikonočního vajíčka
Tradiční hledání vajíček v areálu Faunaparku.