Statutární město Frýdek-Místek hodlá v budoucnu přebudovat kino Petra Bezruče na multifunkční kulturní centrum vhodné pro pořádání divadelních představení, koncertů, ale i kongresů, přednášek a výstav. V rámci tohoto záměru, který ve veřejné anketě podpořili také občané, vyhlásilo město koncem minulého roku architektonickou soutěž o návrh na rekonstrukci a modernizaci kina. Soutěžní podmínky byly konzultovány Českou komorou architektů.

 

Předmětem soutěže bylo nalézt optimální způsob a míru přestavby a rekonstrukce budovy kina, přičemž náklady by neměly přesáhnout 200 milionů korun. Důraz byl kladen na bezbariérový pohyb po budově, uspořádání prostor pro potřeby kulturního provozu a na minimalizaci energetických nákladů na provoz budovy. Součástí byl návrh komplexního řešení parkování pro 150 aut s tím, že dočasné stání po dobu kulturních akcí mohli soutěžící navrhnout na ploše náměstí Evropy před kinem a na ploše stávající zeleně podél ulice Frýdlantská, včetně využití stávajícího parkoviště a suterénu budovy, přičemž měli minimalizovat zásahy do veřejné zeleně.

V rámci řešení interiéru měli soutěžící za úkol navrhnout jeviště pro potřeby divadla, včetně osvětlení a ozvučení pro produkci živé i reprodukované hudby. Řešili také zázemí pro účinkující, veřejnost i zaměstnance a zabývali se i předsálím, které je v současné době využíváno jako dětský koutek s kavárnou. Po rekonstrukci hodlá město tento prostor využívat pro pořádání výstav a provoz kavárny s částí venkovní terasy ve vlastní režii. Současné propojení kina s budovou obchodního centra, která není v majetku města, takzvaný spojovací krček, bude v rámci přestavby kina odstraněn.

„Odborná pětičlenná porota složená převážně z nezávislých architektů, autorizovaných inženýrů a zástupců kulturního života ve městě, tedy bez účasti politiků, hodnotila všech devět návrhů přihlášených do soutěže. Návrhy byly porotě předloženy dle zákona o veřejných zakázkách anonymně. Hodnoticími kritérii byla kvalita celkového architektonického řešení stavby, kvalita technologického a provozního řešení, hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení, ale také konstrukční, materiálové a technologické požadavky na stavbu,“ uvedl primátor města Michal Pobucký.

Vítězným návrhem se stal po zhodnocení porotou dle jednotlivých hodnotících kritérií projekt z brněnské dílny Pavla Rady, Ireny Burkové a Mirko Leva ve spolupráci s Jakubem Vilémem. Podle poroty předložili kultivovaný architektonický návrh s velmi vhodně řešeným provozem a přiměřenými investičními náklady. Zaujalo ji i jemné zvýraznění vstupní partie zvýšením nad původní linii stavby, včetně systému zastínění. Fasáda budovy je navržena stejně jako dnes z betonových panelů a prosklené části vstupu s tím, že označení budovy není pevné, ale elektronické s možností zveřejnění pozvánek na aktuální program. Druhé místo získal návrh architektů Jana Skoumala, Adama a Kamila Zezulových ve spolupráci s Petrou Hůlovou. Podle poroty přinesli několik podnětných nápadů jak z hlediska vztahu objektu k městu, tak i vnitřního uspořádání a využití objektu. Porota označila za vynikající jejich řešení druhého sálu v suterénu s přístupem z 1. nadzemního podlaží. Třetí se umístil návrh z dílny architektů Tomáše a Martiny Kodetových, kteří věnovali velké úsilí kvalitě prostředí divadelního sálu a technice. Porota ocenila také přístup autorů ke zvolení dopravní obslužnosti, včetně parkování a celkových venkovních úprav.

„Záměrem města je nyní projednat výsledky poroty v orgánech města a případně zahájit s vítězným autorským týmem jednací řízení bez uveřejnění, které by mělo směřovat k dopracování jeho návrhu k projektové dokumentaci, na jejímž základě by bylo kino rekonstruováno,“ řekl primátor Pobucký s tím, že revitalizace kina, jejíž náklady jsou odhadovány na 200 milionů korun, je podmíněna získáním dotací. Jakmile budou vypsány dotační tituly, do jejichž podmínek by oprava kina zapadala, bude město usilovat o přidělení dotací na tuto investiční akci.

Návrhy na revitalizaci a modernizaci kina Petra Bezruče dodali jejich autoři v grafické podobě. Veřejnost je může zhlédnout na prezenčních panelech ve vstupních prostorách kina Petra Bezruče. K dispozici zde budou až do 11. dubna, vždy od 9 do 19 hodin.

Pozn.:

Kino Petra Bezruče bylo postaveno v roce 1972. Provozováno bylo 36 let a za tu dobu nebylo nikdy plně rekonstruováno. Před deseti lety (2004-2006) se podařilo odstranit zatékání do vstupních prostor a odvodnit jej, dále bylo upraveno osvětlení v sále a opraveno podium. Od roku 2008 se v kině nepromítá. Filmová projekce byla přesunuta do Nové scény Vlast.  V kině se konají kulturní akce pouze v omezené míře.

Zdroj: Jana Matějíková, Magistrát statutárního města Frýdek-Místek, www.frydekmistek.cz

 

 

Vítězný návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče
Vítězný návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče

 

2. místo návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče
2. místo - návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče

 

2. místo návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče
3. místo - návrh podoby rekonstrukce kina P. Bezruče