Statutární město Frýdek-Místek láká ve čtvrtek 24. září na Den zdraví a sociálních služeb. Konat se bude od 9 do 16:30 hodin v Národním domě v Místku. Již 8. ročník této akce bude ve znamení prezentace sociálních a zdravotních služeb, ale také zdravého životního stylu. Váženým hostem bude legendární endokrinolog a dietolog Rajko Doleček, který ve 14 hodin povypráví o nebezpečném světě kalorií.

Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních služeb na území města, vyslechnout si zajímavé přednášky, například o závislostech, životě lidí s mentálním postižením, dárcovství krve nebo duševním zdraví. Připraveny budou i praktické ukázky 1. pomoci a nenáročná zdravotnická vyšetření. Zájemci si například budou moci nechat vyšetřit pigmentová znaménka, stanovit krevní skupinu, změřit dioptrie a oční tlak, změřit vitální kapacitu plic nebo svalovou hmotu a tuk v těle. Chybět nebude ani neuropatická poradna a ochutnávky a prodej výrobků zdravé výživy. Prezentovány budou také rehabilitační pomůcky a ortopedická protetika.

Krátce po zahájení budou slavnostně předány – Cena sympatie a Osobnost roku v sociálních službách. „Cena sympatie" je oceněním pro pracovníky v sociálních službách za jejich profesionální a zároveň empatický přístup nejen ke klientům, ale také kolegům. Je určena všem, kteří mají své srdce otevřené. Pro „Cenu sympatie“ platí, že jí může získat kterýkoliv zaměstnanec instituce bez ohledu na pozici, kterou při poskytování sociálních služeb zastává. Musí ho nominovat nejméně 3 spolupracovníci nebo 3 uživatelé sociální služby. Ocenění „Osobnost roku v sociálních službách“ je určeno výrazným osobnostem, které svou činností přispěly k rozvoji či zviditelnění sociálních služeb na území města Frýdku-Místku. Jedná se o pracovníky ve vedoucích funkcích, kteří nepracují s uživateli služeb v přímé péči, ale jejich přínos pro sociální služby je v jejich manažerských schopnostech, vizích a aktivitách.

Akci pořádá pod záštitou primátora Michala Pobuckého odbor sociálních služeb ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování a dalšími organizacemi. Akce je financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji.
Jste zváni.

Přednáškové bloky:

10:00 - „Samostatnost jako životní cíl“
11:00 - „Dentální hygiena“, „Propagace dárcovství krve“
12:00 - „Nezávislá závislost“
13:00 - „Duševní zdraví“
14:00 - „Nebezpečná svět kalorií“

Zdroj: Bc. Jana Matějíková, www.frydekmistek.cz