Zpřístupněná svatojánská věž a její nedílná součást - Galerie Věž - ukončí v neděli 27. 9. 2015 svou pátou sezonu. Poslední zářijový víkend ve věži je věnován přednáškovému cyklu Barvy v jazyce o vlivu výtvarného umění na slovo, jazyk, text v nejrůznějších podobách. Cyklus uvádí autor projektu Barvy v jazyce Tomáš Rozehnal, během dvou večerů vystoupí: Marek Pražák, Hana Čichoňová, Karin Šrubařová a Pavel Lukáš. V závěrečném nedělním večeru pak zazní autorské texty (básně v próze) Jana Slováka a hudební improvizace Miroslava Černého. Zároveň také končí výstava Vladimíra Merty, jeho jedinečná Instalace, vytvořená pro konkrétní prostor věže. Více na www.svatojanskavez.cz / Galerie Věž / 2015

Pátek 25. 9. v 18 hodin
Barvy v jazyce / II.část přednáškového cyklu
Marek Pražák, Hana Čichoňová

MgA. Marek Pražák
Pohybuje se v několika sférách vyjadřování: ve vizuální sféře jako výtvarník, sochař a malíř, scénograf, designér. Pracuje se slovem, píše texty, básně i rozsáhlejší formy psaného slova. Texty převádí do zvuku jak hlasem, tak jinými nástroji. Vystupuje jako multiinstrumentalista, který vnímá zvuk celistvě. Používá konkrétní zvuky, zpěv, jazykolamy, harmonikový dech, řeč těla... všude okolo nás jsou jen hudební a zvučící nástroje, no zkrátka Svět jedna báseň.

MgA. Hana Čichoňová
je absolventkou Fakulty umění OU ateliéru intermédií. Pracuje jako tvůrce objektů, instalací, performancí a grafických systémů. Hraje na hudební nástroje jako harmonium, klavír a perkuse. Její díla jsou charakteristická svým hůmorným přesahem. Dovede svět vnímat v jeho spíše pozitivním aspektu. Barvy v jazyce, barvy na jazyku, barvy v prostoru, barvy tekoucí ze stránek knih a prosakující skrz cihly a betonové spoje architektur. Barvy jsou emoce, šťávou našeho bytí. Jazyk bez emocí je mrtvý text, vlastně nelze, aby byl bez emocí. V pátečním večeru ve věži rozprostře Marek Pražák a Hana Čichoňová toto téma od neutrálního textu, přes zvukový most k barvám jazyka a obsahu sdělení. Jak dovedeme barvami svého jazyka klamat, nadchnout a produchovnit prostor? Diváci zažijí poučný a zároveň zábavný večer prošpikovaný písněmi, hlasovou ekvilibristikou a něžnou poetikou.

Sobota 26. 9. v 18 hodin
Barvy v jazyce / II.část přednáškového cyklu
Karin Šrubařová, Pavel Lukáš

Mgr. MgA Karin Šrubařová /Sdílení smyslů
Synestézie (z řeckého „syn“ = spolu a „aesthesia“ = pocit, vnímání) je pojem označující skutečnost, kdy podnět z jedné smyslové nebo kognitivní oblasti vyvolá vjem v jiné smyslové oblasti

Pavel Lukáš / Přes Skrjabina ke hvězdám
Skladatel Alexandr Nikolajevič Skrjabin a realizace jeho nedokončeného díla Mystérium. Těžko najít v dějinách autora, který by na poli absolutní hudbysyntetizoval své filosofické přesvědčení a literární obsahy natolik důsledným způsobem jako Skrjabin. Na příklad v poslední dokončené páté symfonii Promhéteusop. 60 se pokoušel o syntézu hudby a světelných efektů (tzv. "světelný klavír" - tastiera per luce). V nedokončené skladbě Mystérium mělo dokonce dojít ke konečné syntéze všech druhů vjemů - dokonce i vůní. Skrjabinovým původním záměrem bylo určité navození jiného stavu vědomí prostřednictvím soubežného působení na smysly, ovšem při zachování lucidity - tedy legálním způsobem, bez použití drog.

Neděle 27. 9. v 18 hodin
Jan Slovák / autorské čtení
Miroslav Černý / hudební improvizace

Mgr. Jan Slovák (1957) / kreslíř, grafik, řezbář, básník a spisovatel
Slovákova výtvarná řeč je přímá a neokázalá. Jeho poetika mimo jiné čerpá z projevů lidové zbožnosti a jejího smyslu pro zázračno, přičemž se nezdržuje – podobně jako lidové tisky nebo řezby – s neúčelnou okrasností formy. Přesto jeho výtvarný jazyk oplývá v chlapsky pádném provedení nevšední citlivostí a vnímavostí k základním duchovním otázkám života a smrti.

Miroslav Černý (1965) / pedagog, hudebník, výtvarník, archeolog a editor
Jeho hudební činnost je pestrá; od poloviny osmdesátých let se pohyboval v prostředí undergroundu zlínské a brněnské hudební scény. Později tato aktivita vyústila ve zřízení hudebního nahrávacího studia. Stal se autorem většího počtu divadelních a několika menších filmových hudeb. V současnosti spolupracuje s J. A. Pitínským (Rok na vsi, Démonův pramen), Petrem Niklem (hudební účast na výstavách, scénická hudba k filmům) aj..Zabývá se rovněž organologií, provozem a stavbou historických i alternativních hudebních nástrojů, ilustruje připravovanou učebnici stavby smyčcových nástrojů.

Zdroj: Dagmar Čaplyginová, Tomáš Rozehnal, www.svatojanskavez.cz