Vedení Frýdku-Místku podniklo další kroky vedoucí k plánovanému přebudování kina Petra Bezruče na multifunkční kulturní centrum vhodné pro pořádání divadelních představení, koncertů, ale i kongresů, přednášek a výstav. V současné době dokončilo přípravu projektování rekonstrukce a modernizace kina, která zahrnovala geologický, hydrologický a stavebně-technický průzkum.

„Po zpracování architektonického návrhu na rekonstrukci a modernizaci kina jsme získali představu o tom, jak může objekt vypadat a jaké mohou být konstrukční, materiálové a technologické požadavky na stavbu. Abychom měli jistotu, že se během prací nevyskytnou nějaké nepředpokládané skutečnosti, které by se musely během realizace prací nákladně a řešit a celý projekt by případně velmi prodražily, nechali jsme udělat geologický a stavebně-technický průzkum, včetně statiky objektu. Z výsledků vyplynulo, že stav konstrukcí lze považovat za odpovídající očekávání s tím, že jsou použitelné pro zamýšlenou rekonstrukci objektu. Provedenými průzkumy získané a naměřené hodnoty odpovídají staří a celkovému stavu konstrukcí objektu. Průzkumy neprokázaly žádné nepředvídatelné okolnosti, které by si vynutily mimořádné zesilování stávajících konstrukcí nadstandardními a ekonomicky náročnými technologiemi,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Přípravy na rekonstrukci kina postupují podle plánu. Nyní se dopracuje návrh stavby formou ověřovací studie. Následně budou zpracovány projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Zjednodušeně řečeno, architektonický návrh se převede do technických výkresů.

„Revitalizace a modernizace kina, jejíž náklady jsou odhadovány na 200 milionů korun, je z velké části podmíněna získáním dotací. Sledujeme dotační tituly, jakmile budou vypsány takové, do jejichž podmínek by oprava kina zapadala, budeme o přidělení dotací usilovat. Z městského rozpočtu bychom byli schopni do modernizace kina již nyní investovat 65 milionů korun, které jsme uspořili v loňském roce, a které nyní tvoří rezervu na investiční akce. Nicméně vyřízení všech náležitostí spojených s revitalizací kina, bez zahrnutí doby na výběr dodavatele, potrvá za ideálních podmínek dva a půl roku. Práce tedy nebudou zahájeny dříve než v roce 2019,“ doplnil primátor Michal Pobucký.

Zdroj: Jana Matějíková, Magistrát města Frýdku-Místku