Poznat Frýdek-Místek jako město s bohatou historií textilního průmyslu a Frýdlant nad Ostravicí, kde byly železárny založeny už před polovinou 17. století, jako místo dodnes úzce spojené s kovem, mohou účastníci červnových prohlídek organizovaných Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek.

Po stopách textilek ve Frýdku-Místku se zájemci budou moci vydat v sobotu 4. června v 9 hodin z místeckého náměstí Svobody. „Historie textilnictví ve Frýdku-Místku je stará jako město samo. Vždy se tu dařilo tkalcům a soukeníkům, kteří své výrobky prodávali na místě i rozváželi do širokého okolí. V průběhu první poloviny 19. století už byly ve Frýdku i v Místku zakládány textilní továrny. Poslední podstatnější stavební akce probíhaly před hospodářskou krizí, která u nás vypukla naplno ve 30. letech minulého století,” poznamenává historik Petr Juřák, který ve svém výkladu připomene vývoj textilní výroby ve městě, jež ve druhé polovině 20. století proslavila značka Slezan. Prohlídka povede oběma původně samostatnými částmi města, od místeckého náměstí k bývalým textilním provozům podél řeky a k frýdeckému nádraží, v jehož blízkosti několik budov připomíná fakt, že se o této lokalitě hovořilo jako o tovární čtvrti. „Objekty ve Staroměstské ulici jsou připomínkou rodiny Munků, která tu měla tkalcovnu, a rodiny Neumannů, která zde kromě jiného provozovala přádelnu,” podotýká Petr Juřák.

O týden později, v sobotu 11. června od 9 hodin, se během akce s názvem Po stopách frýdlantské litiny a smaltu zájemci seznámí nejen s průmyslovou, ale i uměleckou historií a současností Frýdlantu n. O. V průběhu této specializované prohlídky – první daného typu a rozsahu – účastníci společně s Petrem Juřákem navštíví místa připomínající minulost spojenou s kovem v různých podobách. Například si prohlédnou litinový kříž u kostela sv. Bartoloměje, litinový náhrobek rodiny Homoláčů nebo v ulicích města umístěné originální lampy se smaltovými prvky. A zavítají také do Galerie uměleckého smaltu a litiny ve Frýdlantu nad Ostravicí či do dílny zaměřené na výrobu uměleckého smaltu, v níž se nachází i malá expozice dnes už historické produkce smaltových výrobků.

Obě akce jsou zdarma a budou se konat za každého počasí.