U příležitosti mezinárodního dne archivů se ve Státním okresním archívu Frýdek-Místek na Bezručově ulici v Místku uskuteční ve čtvrtek 9. června v 16.00 hodin komentovaná prohlídka. V jejím průběhu se dozvíte vše o práci archivářů, seznámíte se s prací v konzervátorské dílně a uvidíte i ty nejvzácnější archiválie.