Tour of Hyundai

Tour the Hyundai car manufacturing line in the state-of-the-art car factory in Europe. The Hyundai factory is thus gradually becoming an interesting tourist site with its own tourist stamp. The groups with the maximum of fifty visitors are first presented not long, though intensive and rich history of the Hyundai factory in a short film, then touring the production operations in the press shop, weld shop and final assembly with a professional commentary given by the guide. The tour is free of charge, it takes approximately one and a half hours, and although it is barrier-free, it is physically demanding to a certain extent, as it is about three kilometers long. Regarding the fact that the factory tours are conducted during full operation, the visitors must respect certain safety rules, for instance, they must wear proper clothing that protects them against random sparkling in the weld shop (long pants, covered shoulders and closed shoes), and the minimum age of the visitors is fixed at 10 years. The tours are conducted every Tuesday and every other Friday, but it is required to get registered in advance on the following company website: www.hyundai-motor.cz.

Návštěvnické skupiny o maximální velikosti padesát osob se nejprve v krátkém filmu seznámí s nedlouhou, ale intenzivní a bohatou historií závodu Hyundai a poté si za doprovodného výkladu průvodce prohlédnou výrobu v lisovně, svařovně a ve finální montáži. Exkurze je zdarma, trvá zhruba hodinu a půl a ačkoliv je bezbariérová, klade na návštěvníky určité fyzické nároky, protože její délka je zhruba tři kilometry. Vzhledem k tomu, že prohlídky závodu probíhají za plného provozu, musejí návštěvníci respektovat určitá bezpečnostní pravidla - musejí např. mít vhodný oděv, který je ochrání před náhodně odlétajícími jiskrami ve svařovně (dlouhé kalhoty, krytá ramena a uzavřenou obuv), a také minimální věk návštěvníků je omezen na 10 let. Exkurze se konají každé úterý a každý druhý pátek, ale je nutné se na ně dopředu zaregistrovat prostřednictvím firemních webových stránek: www.hyundai-motor.cz.

Address
Hyundai 700/1
Nižní Lhoty, 739 51