Kalendář akcí

Výtvarný projekt - site specific instalace s názvem "SKRZ"

Od: sobota 05 listopad 2022
Do: sobota 05 listopad 2022


Výtvarný projekt - site specific instalace s názvem "SKRZ" architektů Jana Adamuse a Ondřeje Bělici.Výstava potrvá do 30. 11. 2022

Vnější část instalace bude viditelná do 30. 11. 2022,
vnitřní část instalace skončí s datem ukončení sezony Galerie Věž i svatojánské věže jako takové - tedy v neděli 30. 10. 2022.
V případě zájmu bude možné se na vnitřní instalaci podívat po telefonické domluvě i během listopadu, ale je nutné počítat s velmi nepříznivou teplotou uvnitř věže.


Multimediální výstava SKRZ 

interpretuje vertikální osu svatojánské věže až do svého maxima.
Dochází k průniku skrz celou planetu. Směr vrtu je definován protažením vertikály kostela
jakožto geometrické normály k zemskému povrchu. Instalace pracuje s výtvarnými elementy kruhu, spirály a světla. Vnější světelná spirála vyznačuje těžební bod, směr vrtu a podobně

jako maják upoutává pozornost na kilometry daleko.
Vnitřní audiovizuální instalace vytváří iluzi průniku skrz zemský povrch, jeho jádro a odhaluje překvapivé nálezy v dosud neprozkoumaných hlubinách.
Posláním této umělecké intervence je proměna vnímání svatojánské věže ve všech jeho měřítkách: objekt - architektura - město - planeta.

Ondřej Bělica a Jan Adamus společně tvoří autorskou dvojici od roku 2011.  
Oba rodáci z Frýdku-Místku a absolventi Fakulty architektury v Brně,
Fakulty výtvarných umění v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Navzájem se ovlivňují v propojování a překračování hranic mezi fyzickým a digitálním prostředím, objektem, architekturou a environmentem.
Mezi společné projekty patří vítězný návrh na revitalizaci předprostoru Domu umění v Ostravě,
návrhy sochařských objektů ve veřejném prostoru a divadelní scénografie. Dále je spojuje
neustálá diskuze nad každodenními tématy a tvorbou.

 

Místo konání:
Věž farního kostela sv. Jana Křtitele
Dolní, 738 01 Frýdek-Místek