Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela został założony w połowie 14. wieku. Dzięki wzrostowi ilości obywatel we Frydku do pierwotnego kościoła przybudowano obecną łódź kościelną i kaplicę św. Anny, św. Krzyża, św. Jana Nepomucena i Marii Dziewicy Bolesnej. Świętojańska wieża widokowa wysoka 72 metrów jest częścią kościoła parafialnego i tworzy jedną z dominant miasta. Polecamy wyjść na sam wierzchołek wieży widokowej, skąd jest przepiękny widok na Frydek-Mistek i panoramę Beskid.

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen v polovině 14. století. Vzrůstem počtu obyvatelstva ve Frýdku se k původnímu kostelu přistavěla nynější kostelní loď a kaple sv. Anny, sv. Kříže, sv. Jana Nepomuckého a Bolestné Panny Marie. Svatojánská vyhlídková věž vysoká 72 metrů je součástí farního kostela.

Adres
Karoliny Světlé
Frýdek-Místek, 73801