Skalické muzeum

Prohlédněte si expozici dokumentující historický vývoj obce a jejího blízkého okolí. Expozice je bohatě vybavena originálními dobovými předměty, dokumenty a fotografiemi vyprávějícími o zdejším životě v minulosti, zvláště bohaté činnosti místních spolků, které v obci tvořily pestrý kulturní kolorit, za což je jim věnována podstatná část expozice. Za zmínku jistě stojí historické kroniky, fotoalba a prapory jednotlivých spolků, životopisy zdejších významných osobností, obrazy zdejších malířů, sbírka selského náčiní z přelomu minulého století nebo originální historické výtisky s tématikou k místu. Kdo byl Jaroslav Ludvík Mikoláš, a kde se nacházelo legendární místo u lipky, se dozvíte každou první neděli v měsíci od 13 do 17 hodin nebo po předchozí domluvě na tel.: 702 077 523, 704 240 714 , e-mail: skalicke.muzeum@seznam.cz

Vstupné dobrovolné, průvodce je vám vždy k dispozici.

Adres
Skalice 61
Skalice, 738 01