Tradiční velikonoční zvyky zažijete i ve městě. Malování kraslic, pletení pomlázek, pečení velikonočních beránků… Nechte se inspirovat! Kterou z akcí si nenecháte ujít? 

Přejeme vám Veselé Velikonoce!10. dubna, frýdecký zámek
Velikonoční jarmark
jarmareční prodej tradičních výrobků kraje, malování kraslic či pletení pomlázek


10. dubna, katolický lidový dům
Velikonoční dílna
velikonoční dílny pro děti i dospělé


12. dubna, náměstí Svobody
Přivítejte s námi jaro
zpříjemněte si předvelikonoční úterý s tradicemi a zvyky u šálku dobré kávy


14. dubna, Zelený dům

Veselé Velikonoce
přednáška přiblíží regionální zvyky, obyčeje a pověsti, které se váží k období Velikonoc


14. - 16. dubna, náměstí Svobody
Velikonoční městečko
velikonoční jarmark s bohatým doprovodným programem


16. dubna, SVČ KLÍČ
Pečení velikonočního beránka
upečte si a ozdobte si velikonočního beránka s povídáním o Velikonocích


16. dubna, Faunapark
Hledání velikonočního vajíčka
tradiční akce pro děti doplněná o charitativní DOBROTRH nejen velikonočních výrobků chráněných dílen


17. dubna, frýdecký zámek
Velikonoční neděle
velikonočně vyzdobená kaple sv. Barbory, aktuální výstavy a vystoupení Frýdlantské chasy