Hluboká street

Hluboká Street is one of the oldest and busiest arteries in the city of Frýdek. It has been used as a trade route since the 14th century. The name probably comes from the deep gradient that starts at today’s Castle Square and leads to the former Leskovec (Hukvaldy, Lower) Gate.

Důležitost Hluboké upadala v 17.století, když byla zřízena ulice Zámecká. Tím přestala být Hluboká ulice hlavní a stala se spíše obslužnou komunikací pro obyvatele a řemeslníky, kteří v ní bydleli. Od počátku 18.století se ve Frýdku začínají konat poutě, posílené výstavbou chrámu Navštívení Panny Marie v polovině 18.století. Procesí a průvody se k Mariánskému chrámu ubíraly většinou právě Hlubokou ulicí. Hluboká byla místem, kde byly hostince, obchody, chalupy řemeslníků s jejich dílnami a obchůdky, ale i pivovar a městské lázně, které byly nejspíš v místech tzv. Rytířského domu (dnešního Langova domu), postaveného v roce 1796. Na severní straně Rytířského domu byla taky kruhovitá kašna, která zásobovala vodou část obyvatel Hluboké ulice. Významné byly polodřevěné domy č.p. 77, 78, 79 ve spodní části ulice, které byly ukázkou prolívání venkovské a městské architektury. V druhé polovině 20.století mělo dojít k jejich rekonstrukci, to se ovšem nikdy nerealizovalo. V roce 2005 došlo k demolici suterénů domů a k následné výstavbě replik těchto kupeckých domů.

Contact information
Address
Hluboká
Frýdek-Místek,