Chapel in Hájek

Most of the people who took part in the procession to the Virgin Mary of Frýdek did not forget to visit “Hájek.” The place got its name from the former archduke’s forest, the site of a well where pilgrims from the Basilica of the Visitation of the Virgin Mary gathered. These people believed that the water from the well had miraculous powers. Everyone took a drink, bathed in the “holy” water and took some home in bottles as a gift from their pilgrimage.

Historie "Hájku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z mnoha poutníků.

Magistrát nechal roku 2007 okolí pramene upravit. Vybudoval tam zastřešený altánek se schody až k prameni. Upravena byla také studna a výtok vody. Areál dostal zcela novou tvář. Nevzhledné betonové prvky nahradil přírodní materiál. Vzniklo tak příjemné posezení a čisté místo k odpočinku. K pramenu vede vybudovaný bezbariérový chodník.

Contact information
Address
K Sedlištím
Frýdek-Místek, 738 01