Visitation of the Virgin Mary Basilica

A Roman Catholic Basilica from the year 1777 (in the year 1999 it was raised by Pope John Paul II to basilica minor) is an important Marian pilgrimage destination. Under the church there is a crypt, where the pilgrims of Tovač are buried. In the year 1713 they drowned when the Ostravice flooded. It is possible to have an excursion between services.

Jen s průvodcem v rámci projektu Otevřené chrámy máte možnost zjistit, jakými legendami je tento dech beroucí poutní barokní chrám opředen, a proč byl v roce 1999 povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. V zahradě okolo chrámu objevte ještě 14 zděných výklenkových kapliček postavených do kruhu a projděte křížovou cestou. Pod chrámem se nachází krypta, kde jsou pohřbeni poutníci z Tovačova, kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici.

V roce 2018 byla bazilika prohlášena za národní kulturní památku.

Bazilika minor je součástí projektu Objev 4 tajemství Frýdku-Místku.

Contact information
Address
Mariánské náměstí
Frýdek-Místek,