Church of Saints John and Paul

The foundation stone of the later Baroque church, built-out of a ground plan cross made up of the main church nave, the sacristy and the St. Innocence Chapel, was placed in the year 1763.

Na jeho místě se ještě v 18. stol. táhla pole a stály tu stodoly se senem a úrodou. Právě ty v r. 1762 vzplály a jedna po druhé lehly popelem. To, že od jisker připomínajících ďábelský ohňostroj nechytlo celé město považovali obyvatelé za boží milost. A protože 2 starší místecké kostely už stejně nestačily zvyšujícímu se počtu věřících, rozhodli se postavit tu nový chrám. Trvalo to pouhých 6 let od položení základního kamene v 1763 do vysvěcení v roce 1769. Tak není divu, že jeho zasvěcení patronům provázela velká sláva, na níž přicházela procesí ze širokého okolí. 

V okolí kostela najdeme zajímavé sochy, např. sv. Rocha (patrona lékařů a nemocných), sv. Šebestiána (patrona vojáků, ale i ochránce dobytka před nemocemi) a hlavně sv. Floriána (patrona hasičů). Ve zdi kolem se zachovala část kapliček z r. 1775, zobrazujících jednotlivá zastavení křížové cesty.

Kostel je součástí projektu Otevřené chrámy.

Address
Janáčkova
Frýdek-Místek, 738 01