Kostel sv. Jošta

Nejmenší kostelík je v kraji ojedinělou ukázkou renesanční architektury, která spojuje zděnou budovu s dřevěnou věží. Při jeho opravě byl koncem 90. let nalezen skutečný poklad – hliněný džbán s mincemi vesměs ze 17. stol.

Kolem kostela jsou rozmístěny barokní sochy z 18. stol. – sv. Barbory (patronky havířů), sv. Floriána a sousoší Ukřižovaného zhotovené místními umělci.

Contact information
Address
Komenského sady
Frýdek-Místek, 738 01