Centrum Informacji Frydek-Mistek działa już od 1999 r., a jego założycielem jest Miasto Statutowe Frydek-Mistek. Centrum Informacji to regionalna agencja świadcząca usługi z zakresu informacji i usług ruchu turystycznego. Jest przewodnikiem dla turystów przyjeżdżających do Regionu Beskidów i służy radą w czasie ich wędrówek. Beskidzkie Centrum Informacji współpracuje również z wieloma gminami, miastami i podmiotami ruchu turystycznego na obszarze Beskidów. Zapewnia dla nich serwis informacyjny o usługach ruchu turystycznego w regionie, propaguje swoich partnerów na wystawach i targach ruchu turystycznego u nas i za granicą, doradza w programach Unii Europejskiej, opracowuje i realizuje projekty ruchu turystycznego.

 

Beskidzkie Centrum Informacji udziela informacji o:

 • Frydku-Mistku, Frýdlancie n. O. i najbliższej okolicy
 • placówkach kulturalnych i ich programach
 • możliwościach zakwaterowania i wyżywienia
 • połączeniach transportowych
 • możliwościach wypoczynkowych w Beskidach
 • turystyce pieszej i rowerowej
 • imprezach odbywających się w mieście i okolicy
 • urzędach i instytucjach

Dodatkowymi usługami są:

 • sprzedaż map i przewodników
 • sprzedaż przedmiotów pamiątkowych z tematyką Beskidów
 • sprzedaż biletów na określone imprezy kulturalne i sportowe
 • kopiowanie dokumentów

Dalej oferujemy:

 • propozycje programu pobytu w rejonie turystycznym Beskidy opracowane na żądanie
 • fachową ocenę przydatności projektowego przedsięwzięcia do zasad konkretnego tytułu dotacyjnego
 • opracowanie regionalnych czy miejscowych badań marketingowych CR włącznie z propozycją strategii rozwoju
 • zapewnienie propagacji, przygotowanie i wykonanie materiałów propagacyjnych

Odwiedzić nas można:

 • w Mistku, Náměstí Svobody 6 (centrala)
 • we Frydku, Zámecké náměstí 1257
 • we Frýdlancie n.O. ,  Hlavní 1755