Ulica Głęboka we Frýdku

Ulica Głęboka należy do najstarszych, znajdujących się kiedyś w samym centrum, ulic miasta Frýdku. Od XIV wieku przechodziła przez nią droga handlowa. Jej nazwa wiązała się prawdopodobnie z wielkim spadkiem od dzisiejszego Zámeckého náměstí w kierunku bramy Leskovecké (Hukvaldské, Dolní).

Důležitost Hluboké upadala v 17.století, když byla zřízena ulice Zámecká. Tím přestala být Hluboká ulice hlavní a stala se spíše obslužnou komunikací pro obyvatele a řemeslníky, kteří v ní bydleli. Od počátku 18.století se ve Frýdku začínají konat poutě, posílené výstavbou chrámu Navštívení Panny Marie v polovině 18.století. Procesí a průvody se k Mariánskému chrámu ubíraly většinou právě Hlubokou ulicí. Hluboká byla místem, kde byly hostince, obchody, chalupy řemeslníků s jejich dílnami a obchůdky, ale i pivovar a městské lázně, které byly nejspíš v místech tzv. Rytířského domu (dnešního Langova domu), postaveného v roce 1796. Na severní straně Rytířského domu byla taky kruhovitá kašna, která zásobovala vodou část obyvatel Hluboké ulice. Významné byly polodřevěné domy č.p. 77, 78, 79 ve spodní části ulice, které byly ukázkou prolívání venkovské a městské architektury. V druhé polovině 20.století mělo dojít k jejich rekonstrukci, to se ovšem nikdy nerealizovalo. V roce 2005 došlo k demolici suterénů domů a k následné výstavbě replik těchto kupeckých domů.

Informacje kontaktowe
Adres
Hluboká
Frýdek-Místek,