Kaplica Krzyża Świętego w lesie Hájku

Historia „Hájku” jest naprawdę długa i ciekawa. W roku 1786 leśnik Michal Hirschheimer postawił drewniany krzyż koło źródła wypływającego ze zbocza. Frydecki proboszcz, hrabia Justus Vilém Pražma kazał wykonać zadaszenie nad krzyżem, jego następca Josef Karel Schipp (Šíp) wybudował tu w roku 1834 dzisiejszą drewnianą kaplicę św. Krzyża, a proboszcz Pavel Prutek nakazał w roku 1840 przygotowanie kamiennej cembrowiny.

Proboszcz Karel Findinský urządził betonowy zbiornik na wodę, w którym pielgrzymi mogli umyć nogi, naprawił studnię, a w roku 1871 uroczyście poświęcił kaplicę z nowymi płaskorzeźbami Kalwarii. Koło kapliczki znajdują się również rzeźby Panny Marii i Chrystusa, które ufundował, jako votum za uzdrowienie, jeden z wielu pielgrzymów. 

Historie "Hájku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z mnoha poutníků.

Magistrát nechal roku 2007 okolí pramene upravit. Vybudoval tam zastřešený altánek se schody až k prameni. Upravena byla také studna a výtok vody. Areál dostal zcela novou tvář. Nevzhledné betonové prvky nahradil přírodní materiál. Vzniklo tak příjemné posezení a čisté místo k odpočinku. K pramenu vede vybudovaný bezbariérový chodník.

Informacje kontaktowe
Adres
K Sedlištím
Frýdek-Místek,