Kaple sv. Kříže v Hájku

Lidé, kteří se účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké, většinou neopomenuli navštívit "Hájek". Místo dostalo své pojmenování podle bývalého arcivévodského lesa, v němž se nacházela studánka, ke které směřovali poutníci od baziliky Navštívení Panny Marie. Tito lidé věřili, že voda ze studánky má zázračnou moc. Každý se napil, omyl se ve "svaté" vodě a nabral si ji do lahvičky domů jako dárek z pouti.

Historie "Hájku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z mnoha poutníků.

Magistrát nechal roku 2007 okolí pramene upravit. Vybudoval tam zastřešený altánek se schody až k prameni. Upravena byla také studna a výtok vody. Areál dostal zcela novou tvář. Nevzhledné betonové prvky nahradil přírodní materiál. Vzniklo tak příjemné posezení a čisté místo k odpočinku. K pramenu vede vybudovaný bezbariérový chodník.

Kontaktní informace
www
Adresa
Ulice a čpK Sedlištím
MěstoFrýdek-Místek, 738 01