Z historie vzniku města

Je tomu dávno, kdy se divokými hvozdy Beskyd a pobeskydí vinula obchodní stezka z biskupské Olomouce do královského Krakowa. Byla plná nástrah a nebezpečí ať už v podobě loupežníků nebo divoké zvěře. Proto jistě museli být kupci rádi, když na soutoku říčky Morávky s řekou Ostravicí vznikla ve 14. stol. ze dvou vesnic dvě městečka, ve kterých se dalo alespoň v relativním bezpečí spočinout. Na moravském břehu Místek – který se původně kupodivu jmenoval Friedeberg – až když ho koncem 14. stol. vyplenila nepřátelská vojska, postavili si občané Nové Místko, tedy Místek. Na slezském břehu pak ves Jamnici vystřídalo město Frýdek.

Obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím, obchodem a řemesly a nejvíce se báli požárů, povodní, morových ran (tedy epidemií) a válek. Za té poslední (2. světové – v r. 1943) z Frýdku a Místku udělali moravsko-slezské dvojměstí Němci. A tak už to zůstalo. Jen jeho název se několikrát změnil, z Frýdku se stal na chvíli Frýdek-Místek, pak to byl Místek, až v roce 1955 se město vrátilo ke spojení předchozích jmen – Frýdek-Místek. Každé z pěti století mu něco přidalo, a tak se teď může chlubit mnoha zajímavými stavbami, událostmi, historickými předměty, ale i krásnou okolní přírodou. Pojďme se na některá místa nechat nalákat a setkat se zde i s lidmi, bájemi, zázraky i skutečnými událostmi, které jsou s nimi spojeny.

 

Znak města

Co je zajímavého na znaku Frýdku?

První písmeno názvu města jistě značilo hrdost jeho obyvatel. (Snad žádné jiné město v erbu svou iniciálu tak významně nemá.) Historici se dlouho nemohli shodnout, jaký význam má půlka orlice na pravé (z našeho pohledu levé) straně. Nakonec došli k tomu, že půjde o „figuru“ z erbu těšínských knížat, kterým město v 15. a 16. stol. patřilo. Obrázek si tedy můžeme představit tak, že Frýdek se cítil pod ochranným křídlem těchto urozených pánů.

Co je zajímavého na znaku Místku?

Jistě je zvláštní, když hlavním motivem znaku města, které nikdy zřejmě nemělo hradby tvoří zkřížené ostrve, tedy osekané kmeny stromů, které vojsko právě k jejich zlézání improvizovaně používalo. Tak v tomto případě jde o pozůstatek rodového erbu Hynka z Frýdlantu, z rodu Ronovců, kterému Místek patřil ve 14. stol. A růžičky po stranách a nahoře jsou také původní, i když v 18. stol. je rytec omylem či snahou zjednodušit si práci na čas nahradil třemi hvězdami. Ale teď už je zase vše, jak má být.

Dnešní variantu znaku vytvořil v r. 1992 pan Vilém Kocych, který se svým návrhem vyhrál soutěž na zhotovení nových městských symbolů, k nimž patří i prapor.

 

Poznávej≈Odpovídej

Kartu s otázkami získáte spolu s mapou na pobočkách Turistického informačního centra Frýdek≈Místek nebo si ji můžete stáhnout ZDE. Odpovězte na otázky a vyplněnou kartu přineste zpět a odměna vás nemine.

Trasa 1: Místek

1. náměstí Svobody 
Kolik hvězdiček má nad hlavou socha Panny Marie, která se nachází  na sloupě?

2. kostel sv. Jakuba
Kolik barevných - vitrážových - oken napočítáte na kostele?

3. bývalá městská radnice a spořitelna
Co drží děvčátka v rukou?

4. kostel sv. Jana a Pavla
Jaká část kostry lidského těla se nachází na kříži vedle vchodu do kostela?

5. kostel Všech svatých
Když se postavíte zády ke kostelu, co vidíte po pravé a levé straně?

6. Národní dům
Jaký rok je vyobrazen na budově Národního domu?

7. sady Bedřicha Smetany
Jak se jmenuje sportovní areál v parku? 

 

Trasa 2: Frýdek

1. Zámecké náměstí
Čí socha je na kašně a podle čeho jste ji poznali?

2. zámek
Co uvidíte na branou do zámku?

3. kostel sv. Jošta
Napište nám aspoň jeden druh stromu, který roste v parku, kde se kostel nachází.

4. ulice Hluboká
Za kolik sekund projdete celou ulici? Z náměstí až dolů.

5. bazilika Navštívení Panny Marie
Kolik věžních hodin vidíme na věžičkách baziliky?

6. kaplička v Hájku
Z jakého materiálu je postavena kaplička nad pramenem?

 

Trasa 3: Chlebovice

1. Včelařský naučný areál
Medová stopa je naučná stezka, na které poznáte obor včelařství a zajímavosti obce Chlebovice. Jak se jmenuje včelka, která vás celou trasou provede?

2. Rozhledna Panorama
Kolik schodů musíte vyjít na vrchol rozhledny?